ซ่าตัวจริง SNAP THE MOMENT

 

 

เงื่อนไขและกติกาการร่วมส่งภาพถ่ายประกวดแคมเปญ

“#ซ่าตัวจริง Snap The Moment : ซ่า Inspired”

• แชร์ภาพถ่ายกับขวดโซดาสิงห์ขนาดใดก็ได้ภายใต้โจทย์จาก LEICA AMBASSADOR ในแต่ละรอบ

พร้อม #ซ่าInspired #โซดาสิงห์ #ซ่าตัวจริง โดยแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 

ของคุณเอง ทั้ง Facebook หรือ Instagram หรือทั้งสองช่องทางโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)

• ส่งภาพถ่ายของคุณมาทาง Inbox Fanpage ของ www.facbook.com/SodaSingha

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ไม่จำกัดจำนวน

 

 

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้
การแข่งขันรอบ Preliminary
การแข่งขันรอบ Preliminary จะแบ่ง 4 รอบ

แต่ละรอบจะมีประกาศหัวข้อซึ่งเป็นโจทย์ในการถ่าย

โดย LEICA AMBASSADOR 4 ท่านตามรายละเอียดดังนี้


รอบที่ 1 คุณพรพจน์  กาญจนหัตถกิต
• ประกาศหัวข้อโจทย์วันที่ 24 พ.ย.  2560
เวลา 9.00 น. ทาง www.facbook.com/SodaSingha
• ส่งผลงานวันที่ 1- 15 ธ.ค. 2560
• ประกาศผู้ชนะรอบที่ 1 ในวันที่ 18 ธ.ค. 2560

 

รอบที่ 2 คุณวิรุนันท์ ชิตเดชะ
• ประกาศหัวข้อโจทย์วันที่ 8 ธ.ค.  2560
เวลา 9.00 น. ทาง www.facbook.com/SodaSingha
• ส่งผลงานวันที่ 16- 31 ธ.ค. 2560
• ประกาศผู้ชนะรอบที่ 2 ในวันที่ 3 ม.ค. 2561

 

รอบที่ 3 คุณพีรพัฒน์  วิมลรังครัตน์
• ประกาศหัวข้อโจทย์วันที่ 24 ธ.ค.  2560
เวลา 9.00 น. ทาง www.facbook.com/SodaSingha
• ส่งผลงานวันที่ 1- 15 ม.ค. 2561
• ประกาศผู้ชนะรอบที่ 3 ในวันที่ 18 ม.ค. 2561

 

รอบที่ 4 คุณชัชวาล จันทโชติบุตร
• ประกาศหัวข้อโจทย์วันที่ 9 ม.ค.  2561
เวลา 9.00 น. ทาง www.facbook.com/SodaSingha
• ส่งผลงานวันที่ 16- 31 ม.ค. 2561
• ประกาศผู้ชนะรอบที่ 4 ในวันที่ 3 ก.พ. 2561


- ผลงานภาพถ่ายจะต้องมีขวดโซดาสิงห์ขนาดใดก็ได้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาพ

- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ไม่จำกัดจำนวนและสามารถส่งได้มากกว่า 1 รอบ

- ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของแต่ละรอบจะได้รับ LEICA D-LUX มูลค่า 45,900 บาท

และยังมีสิทธ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรอบ Final


*หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล  LEICA D-LUX แล้วจะไม่มีสิทธ์ได้รับ LEICA D-LUX จากรอบ Preliminary อื่นๆอีก

 

การแข่งขันรอบ Final
 ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับจากการแข่งขันแต่ละรอบของรอบ Preliminary

จะผ่านเข้าสู่รอบ Final และจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Workshop กับ LEICA THAILAND ซึ่งจะมีการประกาศวันแข่งขันอีกครั้ง โดยผู้เข้ารอบจะต้องเข้าร่วม Workshop จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

 การแข่งขันในรอบ Final จัดขึ้นในวันเดียวกับ Workshop ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

 

 

หลังจากการส่งรูปถ่ายเข้ามาทาง Inbox Fanpage ของ www.facebook.com/SodaSingha

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาจะต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยผู้ส่งเข้าประกวดเองทั้งหมด

โดยไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการใช้องค์ประกอบภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเลียนแบบผลงานอื่น
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาจะไม่ต้องไม่มีเนื้อหาที่พาดพึงถึงความขัดแย้งทางการเมือง,
การส่อเสียดสีสังคม และเนื้อหาที่ส่อไปในแนวทางที่ไม่เหมาะสม
• ภาพถ่ายทุกชิ้นที่ส่งเข้ามา บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

 

การแข่งขันในรวบ Preliminary และรอบ Final ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้
• Appropriateness to Theme ภาพถ่ายมีความเหมาะสมกับหัวข้อโจทย์ที่ตั้งไว้

รวมทั้งมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของโซดาสิงห์
• Uniqueness of Concept แนวคิดของภาพมีความโดดเด่นแตกต่าง
• Originality มีความเป็นเอกลักษณ์ มีแบบฉบับของตัวเอง
• Creativity มีความคิดสร้างสรรค์
• Overall Artistic Impression มีความสวยงามในเชิงศิลปะ
• การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• วันประกาศผลรอบสุดท้ายจะประกาศอีกครั้งทางเว็ปไซต์

www.singha.com และ www.facebook.com/sodasingha

 

 

รางวัล
ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบ Preliminary จะได้รับรางวัลดังนี้

• รางวัลชนะเลิศในแต่ละรอบจะได้รับ LEICA D-LUX

มูลค่า 45,900 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล

 

ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบ Final จะได้รับรางวัลดังนี้
• รางวัลชนะเลิศได้รับกล้องถ่ายรูป LEICA M10 พร้อมชุดเลนส์

มูลค่า 393,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับกล้องถ่ายรูป LEICA Q

มูลค่า 165,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับกล้องถ่ายรูป LEICA TL2 พร้อมเลนส์

มูลค่า 137,800 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

ของรางวัล
ของรางวัล
ของรางวัล
ของรางวัล
ของรางวัล